DOŁĄCZ DO NAS

Regulamin

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Obowiązki i prawa wydawcy serwisu

Wydawcą serwisu jest EAST2WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kuropatwy 34S, 02-892 Warszawa); Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704983; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9512450567; REGON: 368834208 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@gamzon.pl

Wydawca dołoży wszelkich starań do poprawnego funkcjonowania serwisu.

Wydawca ma obowiązek monitorować zgłoszenia naruszeń zasad serwisu.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania oraz usunięcia użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.

Obowiązki i prawa użytkowników

Użytkownik ma obowiązek stosowania się do Regulaminu serwisu.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie serwisu.

Użytkownik może umieszczać komentarze oraz wpisy na stronie serwisu.

Niedozwolone jest umieszczanie komentarzy niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, zwłaszcza o charakterze pornograficznym.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, w tym sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

Zabronione jest umieszczanie treści komercyjnych i reklamowych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy zostało to uzgodnione i zaakceptowane przez Wydawcę.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody autora.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym wypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją serwisu poprzez adres email:

Odpowiedzialność wydawcy

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika portalu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym podmiotów współpracujących z Wydawcą.

Wydawca w razie umieszczenia treści niezgodnych z prawem, może zwrócić się do organów państwowych celem zapobiegania przestępstw.

Postanowienia końcowe

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Regulaminem prosimy o kontakt mailowy pod adresem redakcja@gamzon.pl

POLUB NAS NA FACEBOOKU